Skaitykite kita kalba: 

Pilis – buvusi apskrities (pavieto) seniūno būstinė (vok. Königliches Landratsamt), pastatyta 1897 metais neogotikos stiliumi. Gotika ir raudonos plytos buvo būdingi tuo laikotarpiu statomų valstybinių pastatų bruožai. Mokyklos, įstaigos ir kitos viešosios institucijos turėjo bendrų, būdingų bruožų ir sudarė vizualų Prūsijos miestų architektūros kraštovaizdžio pagrindą.

Pilies aikštėje stovėjo ir apskrities Seimelio būstinė (vok. Kreishaus), kuri dabar yra gerokai perstatyta – dviaukštė, su naudingąja palėpe – tai platus, masyvus statinys, stilistiškai kitoks nei seniūnija.

1911 metais šalia seniūnijos buvo pastatyti mūriniai namai valstybės tarnautojams (vok. Beamtenhäser). Vienas iš jų, kuriame gyveno pašto darbuotojai, puikiai išliko ir dar neseniai jame veikė internatas technikumo ir pagrindinės profesinės mokyklos mokiniams.

Pirmojo pasaulinio karo metu pilies pusiasalyje esantys pastatai kartu su vadinamąja Schiborr vila buvo perduoti kariuomenės reikmėms. 1914 ir 1915 metų sandūroje, nuo lapkričio 16 iki vasario 11 dienos seniūnijos pastate buvo apsistoję rusų kariuomenės daliniai. Ten veikė 10-osios kariuomenės štabas. Išvijus priešą už Rytų Prūsijos ribų, seniūnijoje ir gretimuose pastatuose buvo apgyvendinta imperatoriaus armija. Seniūnijoje įsikūrė 10-osios vokiečių kariuomenės pagrindinė būstinė. Jai vadovavo generolas Hermannas von Eichhornas, o štabo vadovu buvo pulkininkas Emilis Hellis. Kariuomenėse lankėsi generolas Paulas von Hindenburgas ir Erichas Ludendorffas. Savo vizitu pagerbė ir paskutinis Saksonijos karalius Fryderykas Augustas III.

Tarpukario laikotarpiu buvo atkurtos pirminės visų pastatų funkcijos. 1945 metais į Pilies aikštę vėl įžengė kariai. Šį kartą tai buvo sapierių batalionas, kuris nuo rugpjūčio iki gruodžio išminavo apskrities teritoriją. Pirmųjų miesto gyventojų pasakojimais, pasikeitus Rytų Prūsijos valstybingumui, pasirodė informacija apie tai, kad pastatas kurį laiką buvo naudojamas išgrobstytam miesto ir apylinkių gyventojų turtui sandėliuoti. Vėliau seniūnijos pastate veikė mokymo centras, o nuo 1951 metų – mokyklos internatas. 1959 metais Pilies aikštėje išlikę pastatai buvo skirti didaktinėms reikmėms. Juose buvo įkurtos pagrindinės profesinės mokyklos, vėliau – profesinių mokyklų komplekso būstinės.