Nepriklausomybės akto signataro Prano Dovydaičio gimtosios sodybos vieta (Dovydaitynė)

Apie vietą

Pranas Dovydaitis gimė Runkiuose, 15-os vaikų šeimoje. Ši vieta vadinama Dovydaityne. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Ministras Pirmininkas, enciklopedistas, maždaug 40-ties periodinių leidinių redaktorius ir leidėjas. 2000 m. Popiežius Jonas Paulius II jį paskelbė kankiniu. Paminėtini ir kiti įžymūs šios šeimos nariai – Vincas – savanoris, žuvęs kovose už Lietuvos Nepriklausomybę, Jonas – partizaninių kovų dalyvis, Jurgis – kraštotyrininkas ir tautosakos rinkėjas.

Galerija

Kontaktai

Parašykite mums

Kur apsistoti?