Lietuvos laisvės kovų vado Aleksandro Grybino-Fausto vadavietė ir žūties vieta

Apie vietą

Aleksandras Grybinas-Faustas gimė 1920 m. Lukšiuose. 1945 m. pabaigoje pasitraukė pas partizanus į Kazlų Rūdos miškus. A. Grybinas-Faustas dalyvavo kuriant Žalgirio rinktinę, dirbo jos štabe. Nuo 1948 m. ėjo Tauro apygardos vado pareigas. 1949 m. pateko į pasalą, per susišaudymą buvo sunkiai sužeistas. Jam pavyko pasitraukti į netoliese esantį savo bunkerį, kur per naktį sunaikino dokumentų siuntą. Nesulaukęs pagalbos, paryčiais nusišovė.

Galerija

Kontaktai

Parašykite mums

Kur apsistoti?