Nemirų Š.Dvasios bažnyčia

Apie vietą

Nemirų parapijos istorija prasidėjo 1942 m., kuomet Vilkaviškio Vyskupas leido ją steigti. Nors ir buvo II pasaulinio karo metai, 1943 m. pavasarį maldos namai iškilo kun. Alekso Labanausko pastangomis. Tų pačių metų rudenį pastatyti ir ūkiniai pastatai. Išlikusioje klėtelėje Būdos kaimo bendruomenė rengia edukacijas, vyksta renginiai. Nemirų bažnyčios varpinės žalvarinis varpas, išlietas 1683 m., yra respublikinės reikšmės dailės paminklas, saugomas Višakio Rūdos parapijos muziejuje.

Galerija

Kontaktai

Parašykite mums

Kur apsistoti?